Ułatwienia dostępu

 Placówka realizuje szereg projektów i inicjatyw obejmujących przede wszystkim animację kulturalno-oświatową, propagowanie czytelnictwa, promocję kultury lokalnej oraz dokształcanie społeczeństwa w zakresie świadomości kulturalnej. Wzorem lat ubiegłych Biblioteka Centrum Kultury, wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej; urozmaica czas dzieciom i młodzieży oferując im atrakcyjne spędzanie okresu wakacji i ferii zimowych, organizuje imprezy plenerowe, konkursy literackie, czytelnicze, muzyczne i plastyczne, rozwijając tym samym umiejętności uczestników, a ponadto stanowi również swoiste centrum informacji dla osób spoza gminy Piekoszów.

Odpowiednia architektura wnętrz Biblioteki Centrum Kultury pozwala na organizację projekcji filmowych, spektaklów teatralnych oraz wszelkiego typu spotkań masowych. Istotnym elementem funkcjonowania placówki jest (oprócz inicjatyw kulturalnych) możliwość wypożyczania zbiorów bibliotecznych w postaci książek, broszur czy filmów DVD.

Podczas działalności nowopowstałej placówki zrealizowanych zostało kilka bardzo ważnych przedsięwzięć. Należą do nich m.in.: organizacje festiwali teatralnych, pieśni wielkopostnych i bożonarodzeniowych; konkursy literackie i plastyczne. W ramach projektu Centrum Kultury z inicjatywą zorganizowaliśmy Przegląd Obrzędów Ludowych, Miniatury teatralne, Przegląd Piosenki Turystycznej oraz Dożynki gminne w 2014 roku. Do ważniejszych wydarzeń należy wliczyć także konferencję bibliotekarzy zatytułowaną „Biblioteka miejscem spotkań”, która przyniosła wiele korzyści i pozwoliła rozwinąć pomysły, a także zainspirować się działaniami prowadzonymi w innych bibliotekach.

Zrealizowaliśmy także projekt „Moda na bibliotekę”, podczas którego przyjechali do nas znakomici goście tj. Magdalena Zawadzka, Krzysztof Daukszewicz, Tanya Valko czy Artur Andrus. Ponadto w ramach tej inicjatywy odwiedziliśmy teatry w Łodzie, Krakowie i Warszawie.

Pod koniec lutego 2015 roku otrzymaliśmy pozytywną informację z Narodowego Centrum Kultury, które przyznało nam dofinansowanie na wyposażenie i doposażenie Centrum Kultury w Piekoszowie oraz świetlic wiejskich w Gałęzicach, Szczukowicach i Wincentowie. Natomiast dzięki zaakceptowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu składanego przez BCK i Stowarzyszenie „Razem”, w roku 2015 również zrealizujemy mnóstwo inicjatyw związanych z muzyką, teatrem czy tradycją ludową.

Oprócz tego użytkownicy instytucji mogą skorzystać z szerokiego wachlarza usług np. reprograficznych oraz zaproponować zakup nowości wydawniczych lub dodać propozycję zrealizowania ciekawej inicjatywy.

Zapraszamy na stronę internetową BCK Piekoszów www.bckpiekoszow.pl. Znajdziecie tam Państwo bieżące i archiwalne informacje z terenu gminy, materiały video, ciekawe artykuły oraz kalendarium nachodzących wydarzeń.

Realizowane Projekty