Głos Piekoszowa

“Głos Piekoszowa” to pismo samorządowe wydawane w Gminie Piekoszów od listopada 1999 r. Przez ten czas zmieniała się szata graficzna (od czarno-białej do koloru), nakład, a także tematyka gazety. Dotychczas ukazało się ponad 110 numerów czasopisma. „Głos Piekoszowa” podejmuje tematy związane ściśle z Gminą Piekoszów. Prezentowane są w niej działania władz samorządowych, ale także codzienne życie szkół, wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i inne. Mieszkańcy gminy znajdą tu informacje o szkoleniach, punktach konsultacyjnych, zbliżających się imprezach. Aktualnie „Głos Piekoszowa” drukowany jest w formacie A4 na papierze kredowym, liczy minimum 16 stron i wydawany jest w minimalnym nakładzie 2000 egzemplarzy. Tekst ilustrowany jest fotografiami. Redakcja w zakresie przygotowywania materiałów współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz poszczególnymi osobami, których dotyczą publikowane materiały. W tej zakładce możecie Państwo przeczytać aktualny numer gazety, jak również jej archiwalne wydania.

Realizowane projekty