24 sierpień 2016 07:03

Gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna ma na celu likwidację wady lub zahamowanie jej dalszego rozwoju, a tym samym przywrócenie prawidłowej postawy ciała.

Gimnastyka korekcyjna jest  kierowana głównie do dzieci i młodzieży z wadami postawy nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Wady nie zauważone i nie korygowane nasilają się w miarę dojrzewania i dorastania dziecka, nie korygowane w porę mogą nawet doprowadzić do trwałych zniekształceń i w konsekwencji do kalectwa.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17:00 - 18:00 w budynku BCK przy ul. Częstochowskiej 66.


Prowadząca:

mgr Wychowania Fizycznego Anna Kwapisz

- specjalista gimnastyki korekcyjnej

 

Informacje i zapisy pod numerem - 723 491 480.

 

Cele gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej:

  • Kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała.
  • Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.
  • Wykształcenie „świadomości” własnego ciała, czyli znalezienie równowagi między podświadomością a napięciem mięśniowym.
  • Wygaszenie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.
  • Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w warunkach zbliżonych do życia codziennego.
  • Korygowanie zaburzeń statyki ciała.
  • Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
  • Opanowanie umiejętności skorygowania wady przez rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych.

 

Czytany 2891 razy

Realizowane projekty