Głos Piekoszowa

“Głos Piekoszowa” to pismo samorządowe wydawane w Gminie Piekoszów od listopada 1999 r. Przez ten czas zmieniała się szata graficzna (od czarno-białej do koloru), nakład a także tematyka gazety. Dotychczas ukazało się ponad 80 numerów czasopisma. „Głos Piekoszowa” podejmuje tematy związane ściśle z Gminą Piekoszów. Prezentowane są w piśmie działania władz samorządowych, ale także codzienne życie szkół, wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i in. Pismo stara się kształtować świadomość historyczną i tożsamość lokalną mieszkańców Gminy. Gazeta angażuje się w codzienne życie społeczności lokalnej. Mieszkańcy Gminy znajdą tu informacje o szkoleniach, punktach konsultacyjnych, zbliżających się imprezach. Aktualnie „Głos Piekoszowa” drukowany jest w formacie A4 na papierze kredowym, liczy 12 stron. Tekst ilustrowany jest fotografiami. Redakcja w zakresie przygotowywania materiałów współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi oraz poszczególnymi osobami, których dotyczą publikowane materiały. W tej zakładce możecie Państwo przeczytać aktualny numer gazety, jak również jej archiwalne wydania.

Realizowane projekty