Ułatwienia dostępu

Agnieszka Katarzyna Kuźba to nauczycielka z 30-letnim stażem. Pedagog, przyrodnik, animator edukacji muzycznej i plastycznej. Podróżniczka i uważny obserwator świata. Od wielu lat opowiada dzieciom o miłości, tolerancji i szacunku wobec ludzi i przyrody.

Bajka "Bezpieczne gniazdo" w całej swojej prostocie jest metaforycznym przesłaniem autorki o konieczności bezwzględnego porozumienia dorosłych ponad podziałami na rzecz bezpiecznego, zrównoważonego rozwoju dzieci. 

Rok wydania: 2017.

Iwona Gałęzowska to córka prozaika i dramaturga Jana Krzysztofczyka. Z wykształcenia jest nauczycielką. Pierwszy wiersz napisała w 1974 roku; debiutowała 1989 roku w "Przemianach". Tom "Obudzić anioły" Iwony Gałęzowskiej ze swoimi spokojnymi, rozważnymi i dojrzałymi wierszami jest dobrą literaturą dla czytelników traktujących życie poważnie. To drugi tom tej dojrzałej artystycznie i życiowo poetki. Jest on swoistą kontynuacją jej wcześniejszego tomu "Trzy łzy za daleko" (2012).

Rok wydania: 2014.

Stanisław Rogala to prozaik, poeta i badacz współczesnej literatury polskiej z bardzo dużym dorobkiem artystycznym sięgającym 70 tomów. Pośród nich szczególnie wyróżniają się zbiory wierszy m.in. "Kolory duszy", "Wołania za matkę", "Pokłon ziemi mojej", "Dom pod cisami", "Poezje wybrane", "Trzy poematy" i wiele innych; zbiory opowiadań - "Ucieczki", "Gdzie jest Siwobrody?", "Nocny krzyk" i inne; a także szereg opracowań krytycznoliterackich jak: "Pisarstwo Kazimierza Kowalskiego", "Longin Jan Okoń", "Twórczość literacka Kornela Filipowicza" i wiele innych.

"W cieniu pałacu" to zbiór opowiadań podzielonych na 3 części zatytułowanych "W cieniu pałacu", "Przypadłości" i "Mój kochany tatuś", opatrzonych szkicami Katarzyny Nawrockiej (również mieszkanki gminy Piekoszów) nawiązującymi do tematyki rozdziału. W zbiorze opowiadań jest wiele wątków ściśle związanych z życiem autora, z czasami studenckimi oraz z historią miejsc, w których mieszkał lub mieszka m.in wątki o Piekoszowie (tytułowy pałac to ruiny Pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim).

Rok wydania: 2017. 

"Idę ku ciszy" autorstwa Stanisława Rogali jest próbą znalezienia i określenia miejsca współczesnego człowieka wobec Boga, przyrody i drugiego człowieka; próbą znalezienia odpowiedzi dla jego wątpliwości duchowych, niepokojów moralnych i zagubienia wartości aksjologicznych.

Spokój i głęboka refleksja, która obecna jest w poezji, zachęca do częstych powrotów do niej.

Rok wydania: 2014.

Album stworzony z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Piekoszowie. Zawiera historię, archiwalne zdjęcia, wpisy absolwentów, aktualne wydarzenia i fotografie. Wymienieni zostali także wszyscy nauczyciele pracujący w szkole oraz ci sprzed lat. Opracowanie merytoryczne: Monika Kowal oraz Beata Snochowska nauczycielki Szkoły Podstawowej w Piekoszowie.

Rok wydania: 2017.

"Rozmowy z lasem" to 16 tom wierszy Stanisława Rogali, poety, a zarazem mieszkańca Piekoszowa. Jak pisze w swoim słowie "Od autora": "[...] To wiersze o drzewach i tym, co je otacza, o ich tragediach, wietrze, ptakach, chmurach, różnych niespodziankach i nieoczekiwanych przygodach, a przede wszystkim, jak sugeruje tytuł, o lesie.[...]"

Publikacja wydana została w ramach projektu "Piekoszów z kulturą", który dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019.

Rok wydania: 2019.

 

"Do nieskończoności płynę" autorstwa Iwony Gałęzowskiej jest trzecim tomem wierszy w dorobku literackim pisarki. Publikacja zawiera utwory - jak sama autorka przyznaje - pozytywniejsze refleksje niż w tomikach poprzednich, które pomogą w ocenie niełatwej rzeczywistości.

Publikacja wydana została w ramach projektu "Piekoszów z kulturą", który dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019.

Rok wydania: 2019.

Realizowane Projekty