Spotkanie z Wiesławem Drabikiem - Piekoszów, 03.04.2019

Wiesław Drabik autor ponad 200 książek dla dzieci gościł w murach biblioteki w Piekoszowie 3 kwietnia. ...

Data: 2019-04-06 07:14:24

Odsłon: 710

Ocena: 0/5

Informacje kulturalne

VII Sesja Rady Gminy Piekoszów - 08.03.2019

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie ...

Data: 2019-03-11 12:01:32

Odsłon: 929

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

VI Sesja Rady Gminy Piekoszów - 28.02.2019

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Sprawozdanie Wójta na temat pracy między sesjami. 4.Podjęcie uchwał w sprawach: - zmieniającą ...

Data: 2019-03-01 14:04:47

Odsłon: 819

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

V Sesja Rady Gminy Piekoszów - 13.02.2019

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Podjęcie uchwał w sprawach: 1. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu. 2. udzielenia pomocy finansowej dla ...

Data: 2019-02-14 09:30:01

Odsłon: 855

Ocena: 0/5

Informacje z Samorządu

Przegląd Obrzędów Ludowych - Piekoszów, 20.01.2019

Ze względu na problem z wcześniej źle wyeksportowanym plikiem video (problem natury technicznej), przedstawiamy plik poprawiony ...

Data: 2019-02-05 14:23:15

Odsłon: 752

Ocena: 0/5

Informacje kulturalne

Realizowane projekty