30 grudzień 2020 11:52

Centrum Kultury w Piekoszowie w przebudowie

Trwa remont budynku Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie przy ul. Kolejowej 2. Prace budowlane potrwają do końca listopada 2021 roku.

Budynek piekoszowskiego Centrum Kultury zmieni nie tylko swój wygląd, ale i sposób funkcjonowania. W ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Centrum Kultury w Piekoszowie” powstanie w pełni wyposażona sala teatralna z siedziskami czy kasą biletową. Powstaną specjalne sale, które przeznaczone będą na prowadzenie zajęć tematycznych oraz wielu innych działań.
– Prace rozpoczęliśmy w listopadzie. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przystąpiliśmy do robót. W 2020 roku, zgodnie z harmonogramem prac zostały wykonane prace związane z wyburzeniami ścian i demontażami oraz zakup urządzeń budowlanych – wymienia Andrzej Paździerz dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie w Piekoszowie.

Wnętrze budynku w dalszym ciągu przechodzi metamorfozę. – Przyszły rok to prace na sali widowiskowej i w pomieszczeniach na parterze budynku. Stworzona zostanie sala widowiskowa z prawdziwego zdarzenia, z odpowiednim oświetleniem, kurtynami i systemem wentylacji. Scena zostanie powiększona, tak by widać było wszystkich aktorów i całą scenografię podczas spektakli – mówi dyrektor BCK w Piekoszowie. – Zgodnie z wymogami powstaną również toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specjalna platforma, która pomoże im w poruszaniu się czy wejściu na konkretne wydarzenie. Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych zostaną zakupione meble i doposażone poszczególne pomieszczenia – dodaje Andrzej Paździerz.
Łączny koszt przebudowy i rozbudowy budynku Centrum Kultury w Piekoszowie wyniesie w sumie 1 040 000 złotych. Warto podkreślić, że na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promocji Kultury w łącznej kwocie 518 tysięcy złotych.

Czytany 1415 razy

Realizowane projekty