Koło Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie

Kapela Ludowa z Rykoszyna Kapela Rykoszyn przy Zespole Śpiewaczym prowadzona jest przez Waldemara Kotwicę i liczy 7 osób. Kapela została założona w 2010 roku. Sukcesy kapeli: - II miejsce w Buskich Spotkaniach z Folklorem w 2014 roku - II miejsce w Koneckim Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów w 2014 roku -…

Realizowane projekty