06 wrzesień 2023 13:02

O pasiaku świętokrzyskim w BCK

Za nami niezwykle ciekawe i pełne bogatych informacji warsztaty poświęcone pasiakowi świętokrzyskiemu.

Na początku spotkania, prowadząca doktor sztuki Karolina Sideł-Kozieł, przedstawiła historię pasiaka świętokrzyskiego. Wykład wzbogacony był pokazem slajdów i zdjęciami. Następnym punktem spotkania były warsztaty inspirowane pasiakiem, tkaninami ludowymi z regionu świętokrzyskiego. Jak podkreślano podczas warsztatów, takie spotkania mają na celu wskrzeszanie wiedzy o tradycji regionu, w którym mieszkamy oraz ocalenie dziedzictwa naszych przodków od zapomnienia.

W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich Piekoszowianie, KGW Rykoszyn, KGW Aktywna Brynica, KGW Micigózd i reprezentantki Klubu Senior+ z Piekoszowa.

 

dr Karolina Sideł-Kozieł Doktor sztuki (2019). Absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach na specjalności malarstwo sztalugowe. Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kielecki oraz skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej Delegatura w Kielcach. Od 2015 roku tworzy cykl malarski "Współczesne inspiracje pasiakiem świętokrzyskim", który został doceniony Świętokrzyską Nagrodą Kultury 2020 oraz stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 rok.

Czytany 133 razy

Realizowane projekty