06 wrzesień 2013 13:14

XV Gminny Przegląd Piosenki i Form Instrumentalnych Dzieci i Młodzieży

Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie zaprasza uczniów szkół z terenu Gminy Piekoszów do wzięcia udziału w XV Przeglądzie Piosenki i

Form Instrumentalnych „Odkrywamy talenty” który odbędzie się 24 października 2013 r. o godzinie 10.00 w sali widowiskowej GOK Piekoszów

 

Warunki uczestnictwa w przeglądzie

1. W przeglądzie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów z terenu Gminy Piekoszów.

2. Uczestnicy będą rywalizować w trzech grupach wiekowych:

- przedszkola

- szkoły podstawowe - klasy 0 – III

- szkoły podstawowe - klasy IV – VI,

- gimnazja.

 

3. Szkoły mogą zgłosić dowolną ilość uczestników w danej kategorii wiekowej.

4. W konkursie mogą wziąć udział soliści oraz zespoły wokalne składające się maksymalnie z 3 osób.

5. Jury nie będzie oceniało towarzyszących chórków oraz układów choreograficznych.

6. Wykonawcy prezentują jedną piosenkę w języku polskim. Z konkursu wyłączone są utwory ludowe.

7. Wykonawcy przyjeżdżają z własnym podkładem muzycznym lub akompaniamentem.

8. Organizator nie zapewnia transportu. Uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem.

9. Organizator zapewnia nagłośnienie i sprzęt audio, w celu uniknięcia problemów technicznych prosimy o wcześniejsze sprawdzenie płyt CD na sprzęcie organizatora oraz przewinięcie i ustawienie kaset z aranżacjami.

10. Wykonawców będzie oceniać jury, dla najlepszych przewidziane są nagrody.

11. Jury oceniać będzie wykonawców pod kątem walorów głosowych, doboru repertuaru oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

12. W prezentacjach instrumentalnych mogą wziąć udział soliści oraz zespoły instrumentalne, uczestnicy prezentacji przygotowują jeden utwór instrumentalny

13. Karty zgłoszeń wokalistów oraz instrumentalistów (zespołów instrumentalnych) należy przesłać lub dostarczyć do GOK – u w Piekoszowie do dnia 18 października 2013 r.

14. Wykonawcy mogą przeprowadzić wcześniej próby muzyczne po uprzednim ustaleniu terminu z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

 

Adres :

Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie

ul. Kolejowa 2, 26 – 065

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 413061081

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

KARTA ZGŁOSZENIA (konkurs wokalny)

1. Imię i nazwisko wykonawcy(ów), klasa

.............................................................................

2. Szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna

.............................................................................

3. Prezentowane utwory:

tytuł piosenki .....................................................

autor tekstu ........................................................

autor muzyki .....................................................

4. Podkład muzyczny, proszę podać jaki np.: kaseta, minidisc, płyta CD, akompaniament własny

...........................................................................

5. Adres i telefon placówki delegującej uczestników

...........................................................................

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA (prezentacje instrumentalne)

1. Imię i nazwisko wykonawcy(ów), klasa

...........................................................................

2. Szkoła oraz imię i nazwisko opiekuna

........................................................................

3. Prezentowany utwór:

tytuł utworu ................................................

autor muzyki ...............................................

4. Instrument muzyczny wykonawcy lub wykonawców

.......................................................................

5. Adres i telefon placówki delegującej uczestników

........................................................................

 

Czytany 9068 razy

Realizowane projekty