05 wrzesień 2014 17:19

Minęło 75 lat - wystawa w Brynicy

Z okazji 75.  rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w Brynicy została zorganizowana wystawa upamiętniająca dzień, w którym Polska została zaatakowana przez III Rzeszę.

Czytelnicy biblioteki mogli bliżej zapoznać się  z dniem wybuchu i całym przebiegiem starć, w których Polska odniosła ogromne straty.

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski. II wojna Światowa to największy,  najbardziej krwawy i brutalny konflikt w historii ludzkości. 

Karolina Chochulska


Czytany 5764 razy

Realizowane projekty