15 lipiec 2021 08:07

Świętokrzyski fundusz lokalny wystartował!

Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego przeznaczy 500 tyś zł na wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z woj. świętokrzyskiego.

Po środki można aplikować od 1 do 21 lipca 2021r poprzez specjalnie przygotowany system dotacyjny. Przewidziana kwota dofinansowania dla młodej organizacji wynosi do 7 tyś oraz do 4 tyś dla grup nieformalnych.

Głównym celem funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne a w szczególności wzrost ilości oddolnych inicjatyw lokalnych oraz wzmocnienie III sektora – tłumaczy Kamil Kołbuc, Prezes Fundacji Imienia Stefana Artwińskiego

- O środki można aplikować w 5 strefach na terenie województwa świętokrzyskiego. Pierwszy to powiat kielecki i Kielce. Drugi to powiat ostrowiecki, skarżyski i starachowicki. Trzecia strefa to powiat jędrzejowski, włoszczowski i konecki. Czwarta strefa to powiat pińczowski, buski i kazimierski. Piąta strefa to powiat sandomierski, opatowski i staszowski. Na każdą strefę została przewidziana taka sama ilość środków - dodaje Kamil Kołbuc.

- Doświadczenia z poprzedniego roku pokazują że pomysłów na realizacje inicjatyw nie brakuje. W minionym roku do projektu Świętokrzyski Fundusz Lokalny zgłoszono 177 na kwotę ponad 600 tysięcy złotych a do funduszu zakwalifikowaliśmy 78 inicjatyw - informuje Paweł Kwietniewski, konsultant i pomysłodawca projektu. - Realizowane projekty były bardzo wszechstronne od warsztatów kulinarnych, krawieckich, festynów po szkolenia online. Nie brakowało również inicjatyw wpisujących się w panującą sytuację epidemiologiczną - dodaje Paweł Kwietniewski.

- Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030. Operatorem regionalnym jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego. Wszelkie dostępne informacje można znaleźć, na stronie www.swietokrzyskiegranty.pl

Kto może ubiegać się o środki?

  • Młoda Organizacja Pozarządowa - to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, posiadająca siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.
  • Grupa Nieformalna - to nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw.patronem). Członkowie grupy nieformalnej muszą być mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Członkowie grupy nieformalnej nie mogą zasiadać w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej istniejących organizacji pozarządowych.
  • Grupa Samopomocowa - to dobrowolny zespół osób pełnoletnich, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Członkowie grupy samopomocowej powinni być mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie. Grupa samopomocowa może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

 

Czytany 39 razy

Realizowane projekty