25 marzec 2021 12:07

Protokół z oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych do Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie na działania z zakresu kultury i turystyki na 2021 rok

Protokół z oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych do Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie na działania z zakresu kultury i turystyki na 2021 rok.

Czytany 55 razy

Realizowane projekty