30 sierpień 2019 12:37

Finlandia przykładem pracy z młodzieżą

Książka naszym przyjacielem to nazwa projektu Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie realizowanego w ramach programu Erasmus+. W jego ramach bibliotekarze odwiedzają partnerskie biblioteki, które realizują działania z młodzieżą w bardzo różny sposób, który może okazać się skuteczny również w gminie Piekoszów.

Pierwsza wizyta studyjna w ramach programu odbyła się w Finlandii w miejscowości Mikkeli w tamtejszej bibliotece miejskiej – Mikkelin Kirjasto. To urokliwe miejsce pełne jezior i lasów okazało się być świetnym polem do zdobywania doświadczeń w pracy z młodzieżą dla naszej piątki pracowników Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie. Wizyta odbyła się w dniach 19-23 sierpnia. Było to pięć dni pełnych wrażeń edukacyjnych, które zostaną nam w pamięci na długie lata.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się przywitaniem nas przez dyrektor Virpi Launonen. Przedpołudniowe spotkanie polegało na rozmowie o projekcie, szczegółach wizyty oraz kwestiach technicznych związanych z wizytą. Następnie zwiedziliśmy bibliotekę. W trakcie oglądania biblioteki dyrektor Virpi Launonen mówiła o tym, co i gdzie organizują, w jaki sposób oraz dla kogo. Po zakończeniu tej części udaliśmy się na wspólny posiłek, po którym rozpoczęliśmy sesję popołudniową podczas której w formie prezentacji dowiedzieliśmy się wielu kwestii związanych z samym miastem i jego historią i kształtowaniem się edukacji formalnej i nieformalnej. Przedstawiał nam te kwestie pracownik magistratu Mikkeli. Następnie dyrektor biblioteki Virpi Launonen wraz z pracownikami omówiła nam kilka działań w nawiązaniu do tego co wcześniej mówił przedstawiciel urzędu miasta. Były to konkretne działania z wykorzystaniem edukacji nieformalnej w praktyce. Zarówno realizowane przez samą bibliotekę, jak również przez bibliotekę z parterami lokalnymi.

Następnego dnia z rana pojechaliśmy do Biblioteki Kalevenkangas. Jest to biblioteka działająca przy budynku szkoły i ściśle z nią współpracująca. Pracownicy biblioteki mówili zarówno o kształceniu formalnym w Finlandii, które słynie na całym świecie, ale przede wszystkim o kształceniu nieformalnym w bibliotekach. Przede wszystkim o tym jak animują środowisko szkolne i zachęcają do uczenia się poprzez praktykę, ale też o tym, że ich zdaniem taka edukacja ma budować w młodzieży odpowiednie wzorce postępowania. Co więcej duży nacisk w swoich wypowiedziach kładli również na to, żeby taka edukacja była skuteczna musi być przyjemna. Z edukacji nieformalnej młodzież musi czerpać radość. Tego samego dnia po obiedzie pojechaliśmy do biblioteki Rantakyla, gdzie mogliśmy się dowiedzieć wiele również o współpracy ze szkołą, jak również mogliśmy brać udział w warsztatach dla młodzieży związanych z książką. Były one bardzo ciekawe, bo mogliśmy zaobserwować wiele elementów pracy edukatorów, animatorów, których w naszej bibliotece nie używamy, a które okazują się bardzo skuteczne. Wiele elementów pracy wiązało się z przekazywaniem wiedzy „podprogowo” robiąc zupełnie co innego. Po zajęciach mogliśmy porozmawiać o wrażeniach i wymienić się wzajemnym doświadczeniem w realizacji podobnych działań.

Trzeciego dnia wizyty odwiedziliśmy partnerską biblioteką w miejscowości Otava. W tamtejszej placówce mogliśmy zobaczyć przykłady działań związanych z edukacją nieformalną realizowane przez bibliotekę w Mikkeli z parterami na konkretnych przykładach (praca w plenerze, na imprezach miejskich, czy w marketach). Byliśmy pod wrażeniem ile metod pracy wykorzystują pracownicy bibliotek w Finlandii do osiągnięcia celu. Okazuje się, że nie są one trudne a bardzo skuteczne, bo do fińskich bibliotek zapisanych jest ponad 50% mieszkańców a z ich usług łącznie korzysta około 80%. Po obiedzie tego samego dnia udaliśmy się ponownie do biblioteki głównej w Mikkeli, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach i warsztatach, między innymi w zajęciach z wykorzystaniem storytellingu, jak również obserwowaliśmy spotkanie klubu dyskusyjnego. Pracownicy biblioteki na koniec dnia pokazali nam w praktyce ćwiczenia, które wykorzystują w pracy z młodzieżą i z imigrantami, których próbują uczyć języka, jak i włączać w życie społeczne miasta.

W czwartek rano rozpoczęliśmy dzień od spotkania z bibliotekarzami z Mikkeli i partnerami biblioteki, m.in. uniwersytetem. Podczas spotkania przedstawiono nam duży projekt realizowany pod nazwą One book – One city. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie realizowane przez bibliotekę przy udziale parterów lokalnych, które ma promować czytelnictwo na terenie miasta. W ramach projektu zorganizowane będzie kilkadziesiąt wydarzeń związanych z książką promującą ekologię i dbałość o środowisko. Po obiedzie mieliśmy okazję rozmawiać na temat tego, jak bibliotekarze włączają młodzież do swoich działań. Dyrektor biblioteki Virpi Launonen pokazała nam prezentacje, w której mogliśmy zobaczyć działania wolontariuszy w różnym wieku, którzy pomagają bibliotekarzom w realizacji ich pomysłów.

Ostatniego dnia mogliśmy przed południem zobaczyć jak bibliotekarz z Mikkeli pracują w plenerze. Ze względu na deszcz spotkanie odbyło się wewnątrz biblioteki, jednak mogliśmy zobaczyć metody pracy. Najciekawszą była inicjatywa Reading dogs, która polegała na korzystaniu z wolontariuszy z tresowanymi pieskami do promowania czytelnictwa, jak również kształcenia nieformalnego imigrantów lub osób zagrożonych wykluczeniem. Po tej sesji nastąpiła kolejna tym razem dotycząca naszej biblioteki. Przedstawiliśmy naszym partnerom nasze spojrzenie na edukację nieformalną, nasze metody pracy i działania, które również zrobiły duże wrażenie. Po obiedzie uczestniczyliśmy w ostatnim działaniu podczas wizyty, była to wymiana doświadczeń po całym tygodniu. Rozmowa była dość emocjonująca bo tak dużo doświadczeń w tak krótkim czasie trudno przekazać w ciągu kilkudziesięciu minut. Zarówno my jak i nasi fińscy partnerzy obiecaliśmy sobie, że będziemy w dalszym ciągu się od siebie uczyć. Na koniec otrzymaliśmy listy potwierdzające naszą obecność na wizycie studyjnej i podziękowaliśmy sobie za cały tydzień edukacyjnych wrażeń.

 

 

Czytany 74 razy

Realizowane projekty