Wydrukuj tę stronę
16 lipiec 2019 18:02

Forum lokalne - Piekoszów z kulturą

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym projektu "Piekoszów z Kulturą". W czerwcu w ramach projektu odbyło się Forum Lokalne.

Projekt składa się z kilku części, z których najważniejszą już zrealizowaną było badanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie działań kulturalnych, analiza pracy instytucji oraz nakreślenie w jakim kierunku powinny być prowadzone działania, aby odpowiadać na zmieniające się trendy i spełnić potrzeby społeczności.
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie zorganizowała dla mieszkańców gminy Forum Lokalne pn. „Piekoszów z kulturą”.


W wydarzeniu, którego celem było zdobycie przez pracowników tej instytucji wiedzy o potrzebach kulturalnych mieszkańców gminy wzięło udział 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedstawicieli zespołów ludowych, animatorów kultury i klubów sportowych.


Uczestnicy Forum Lokalnego „Piekoszów z kulturą” rozmawiali przy 5 stolikach, których tematyka dotyczyła: Infrastruktury, Kadry i animatorów, Komunikacji i przepływu informacji, Instytucji i organizacji wspierających BCK oraz szeroko pojętych oczekiwań i marzeń w odniesieniu do przyszłych działań Biblioteki Centrum Kultury. Moderatorami stolików byli wolontariusze z Powiatowego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej w Łopusznie z opiekunką koła. Na zakończenie uczestnicy przedstawili i omówili wyniki swojej pracy.

Katarzyna Czerwińska

 

 

Czytany 580 razy