29 październik 2014 15:44

Termomodernizacja ZPO w Piekoszowie Wyróżniony

21 października w Bibliotece Centrum Kultury podpisana została umowa, która gwarantuje termomodernizację budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w ramach Partnerstwa Prywatno-Publicznego. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie świętokrzyskim.

 

Inwestycja mimo trudności

 

- Według mnie dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie – powiedział Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – Mimo różnych trudności finansowych powszechnie znanych mieszkańcom zdecydowałem się na rozpoczęcie jedynej w tym roku inwestycji – dodaje. Przedsięwzięcie łącznie z ociepleniem i wymianą sieci centralnego ogrzewania sięga kwoty rzędu 6 mln złotych. Termin realizacji planowany jest na koniec sierpnia 2015 roku. Prace rozpoczną się pod koniec tego roku.

 

Docieplenie i zarządzanie energią

 

Jest to szczególny rodzaj termomodernizacji, która nie będzie polegała wyłącznie na dociepleniu budynku -  będzie to również zarządzanie energią na okres 14 lat. Partnerem prywatnym została firma Siemens Sp z o.o. Marek Tobiacelli, Dyrektor działu efektywności energetycznej w tej firmie, poinformował, że pierwszy etap inwestycji polega na przygotowaniu obiektu do zarządzania energią, a to obejmuje różne prace remontowe, instalacyjne, dociepleniowe oraz konstrukcję, montaż systemu zdalnego sterowania energią i temperaturami. Drugi etap to właściwe zarządzanie energią. - To jest bardzo dobry kolejny przykład, a pierwszy w rejonie Kielc, praktycznego działania na rzecz efektywności budynków publicznych. Dużo się o tym mówi, o modernizacji energetyki zawodowej, o kwotach CO. A właśnie te kwoty biorą się z takich mniejszych obiektów.  Jednocześnie gmina realizuje ustawowy obowiązek obniżenia zużycia energii w budynkach publicznych. To dobry przykład wyjścia naprzeciw tym regulacjom – podsumowuje. Nie wywiązanie się z zawartej umowy skutkować będzie karą nałożoną na partnera prywatnego

 

Lepsze warunki do nauki i pracy

 

Codziennie w placówkach oświatowych w Piekoszowie pracuje i uczy się blisko 1000 osób. Termomodernizacja spowoduje, że uczniowie i pracownicy będą przebywać w lepszych warunkach niż dotychczas. – Nie byłoby tego przedsięwzięcia gdyby nie dobra wola Wójta Gminy, który dostrzegł konieczność termomodernizacji. Trudno wyobrazić sobie ucznia, który jest w stanie skupić się w Sali lekcyjnej, w której jest zaledwie 8 stopni ciepła – komentuje Ewa Słomka Dyrektor ZPO w Piekoszowie i dodaje, że radni także byli przychylni. – Odkąd ta szkoła została wybudowana to prócz wymiany okien pod kątem ocieplenia nic się nie działo. Jest w takim stanie w jakim była po oddaniu budynków do użytku przed 40-oma laty  – mówi Barbara Drogosz Radna Rady Gminy Piekoszów oraz nauczycielka w ZPO w Piekoszowie.  

 

Pierwsze tego typu postępowanie w województwie

 

Kancelarią obsługującą zawarcie umowy pomiędzy gminą, a spółką Siemens, była "Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy" Sp. k. z Kielc.  – Udało się szybko wynegocjować umowę i ogłosić ją w stosownych publikatorach, przeprowadzić postępowanie partnera prywatnego i zawrzeć umowę – podsumował Karol Ziemba radca prawny. Warto nadmienić, że jest to pierwsza kancelaria w województwie która przeprowadziła tego rodzaju postępowanie jeśli chodzi o wyłonienie partnera prywatnego przez podmiot publiczny.

Katarzyna Gurak


Czytany 7538 razy

Realizowane projekty