14 czerwiec 2018 11:36

Podsumowanie projektu "Młodzi przedsiębiorcy"

Napisane przez

Projekt realizowano od listopada 2017 roku do czerwca 2018 roku. Zaangażowano w jego realizację 4 placówki szkolne z terenu gminy Piekoszów takie jak: Szkoła Podstawowa w Brynicy, Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu oraz Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

W ramach projektu zorganizowano zajęcia dydaktyczne z doradztwa zawodowego przeprowadzane w szkołach; warsztaty z doradcą zawodowym na temat biznesplanu, budowania własnej ścieżki kariery prowadzone w BCK w Piekoszowie; warsztat z przedstawicielem Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Kielcach w BCK w Piekoszowie; warsztaty z przedsiębiorcami; warsztat w oddziale Narodowego Banku Polskiego w Kielcach na temat rozpoznawania autentyczności polskich znaków pieniężnych; konkurs „Dbam o swoją przyszłość” na najlepszy biznesplan oraz konkurs wiedzy ekonomicznej.

Biznesplany

Konkurs został ogłoszony w marcu. Prace uczestnicy składali w grupach od 2 do 5 osób do 18 maja 2018 r. Złożonych zostało w sumie 7 biznesplanów. Oceniane były m.in. za: pomysłowość, inwencję twórczą, kreatywność, realność i racjonalność przedsięwzięcia, potencjał przyszłościowy przedsięwzięcia.

Najlepszym biznesplanem okazał się biznesplan złożony przez uczniów Adriana Zaleśnego i Mateusza Dobosza ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu. Drugie miejsce w konkursie zajęły Oliwia Kozieł i Przemysław Kozieł, a miejsce trzecie – Aleksandra Gamońska i Konrad Żal.

Wszystkie zgłoszone biznesplany dostępne są do wglądu na stronie internetowej www.bckpiekoszow.pl w zakładce projektu Młodzi Przedsiębiorcy.

O historii polskiego pieniądza

O dawnych jednostkach monetarnych, historii Narodowego Banku Polskiego i sposobie odróżniania prawdziwych banknotów od fałszywych oraz o wielu innych aspektach dotyczących polskiej waluty była mowa podczas spotkań z Łukaszem Pastuszyńskim specjalistą ds. komunikacji społecznej w Oddziale NBP w Kielcach.

Przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego posiłkując się prezentacją multimedialną pokazał uczniom jak wyglądały polskie banknoty i monety w przeszłości np. przed denominacją. Oprócz tego powiedział o różnych zabezpieczeniach, które potwierdzają lub zaprzeczają prawdziwości danego banknotu lub monety. O tych aspektach uczniowie dowiedzą się więcej podczas wycieczki do Centrum Pieniądza NBP w Warszawie.

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Kolejnym z konkursów realizowanych w ramach projektu był Konkurs Wiedzy Ekonomicznej.

W etapie I szkolnym udział wzięli wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach z doradztwa zawodowego w szkołach i warsztatach odbywających się w BCK.  Uczniowie napisali test wiedzy składający się z pytań dotyczących kwestii poruszanych na zajęciach z doradcą zawodowym w szkołach. Na podstawie testów z każdej szkoły i klasy wyłoniono po 6 osób, które najlepiej rozwiązały test. Podzieleni na dwuosobowe zespoły przystąpili do II etapu konkursu – gminnego.

Drugi etap konkursu był zarówno pewną formą rywalizacji pomiędzy uczestnikami ale także dobrej zabawy. Do II etapu konkursu przystąpiło 40 uczniów z 3 szkół z terenu gminy Piekoszów podzielonych na dwuosobowe zespoły. Uczniowie zmierzyli się w II etapie z 5 zespołami składającymi się z przedstawicieli różnych instytucji i organizacji z terenu gminy. III – Kredyty, lokaty, karty, Moduł IV – Ubezpieczenia, Mo

Wśród uczniów zwycięstwo odnieśli Piotr Banaś i Wiktor Guzy ze Szkoły Podstawowej w Brynicy zdobywając 54 punkty. Drugie miejsce powędrowało do Gabrieli Dudek i Agaty Piotrowskiej z klasy II A z Gimnazjum w Łosieniu, a trzecie miejsce – ex aequo zdobyły Natalia Gos i Maja Wijas z klasy VII Szkoły Podstawowej w Łosieniu oraz Wiktoria Stępień i Martyna Szafarczyk z klasy II C z Gimnazjum w Piekoszowie.

Natomiast wśród przedstawicieli instytucji gminnych najlepsi okazali się Ewa Sidło właścicielka firmy Usługi Finansowe i Ubezpieczeniowe i Zbigniew Krakowiak – Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie.

Drugie miejsce zdobyli Magdalena Chamerska nauczyciel w Szkole Podstawowej w Łosieniu i Krzysztof Stępniewski – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie, trzecie miejsce zajęły Justyna Malarczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie i Anna Szwarc – główna księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

Pierwsza w historii Grywalizacja

Projekt „Młodzi przedsiębiorcy” oparty był na zasadzie grywalizacji. Przygotowano jej regulamin , który został przedstawiony uczestnikom projektu na początku jego realizacji. Dzięki zastosowaniu tej zasady zachęciliśmy uczniów do większego zaangażowania się w projekt. Uczestnicy pobudzeni rywalizacją i zdobyciem jak największej ilości punktów, za które mogli otrzymać cenne nagrody, nie tylko chętniej brali udział w przedsięwzięciach zaplanowanych w projekcie ale również lepiej przyswajali wiedzę i informacje przekazywane im przez prowadzących zajęcia czy warsztaty. Punkty przełożyły się potem na końcową klasyfikację całego projektu. Pierwsze miejsce zdobył Adrian Zaleśny z klasy II b gimnazjum z Łosienia,  z ilością 144 punktów, miejsce drugie  należało do Gabrieli Dudek z klasy II a z gimnazjum z Łosienia, która zdobyła 143 punkty, a miejsce trzecie zajął Mateusz Dobosz z klasy II a z gimnazjum z Łosienia, zgromadzając 142 punkty.

W poniedziałek 11 czerwca podczas konferencji podsumowano projekt, wręczono nagrody i dyplomy laureatom poszczególnych konkursów oraz ogólne za grywalizację. Koordynatorem projektu była Joanna Makuch, która podkreśliła, że w porównaniu z początkiem projektu wiedza uczniów systematycznie rosła. - Gdy rozpoczynaliśmy projekt, młodzież odpowiadała na 9 z 20 pytań. Po warsztatach i spotkaniach ich wiedza znacznie wzrosła - odpowiadali już na 18 pytań poprawnie - dodaje koordynator. W spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczył także przedstawiciel NBP w Kielcach Łukasz Pastuszyński. - Po pierwszym spotkaniu tutaj w bibliotece wyczułem tę energię i już wiedziałem, że mimo skomplikowanego projektu, realizatorzy poradzą sobie z nim doskonale - przyznaje Łukasz Pastuszyński. Przedstawiciel kieleckiego NBP-u wraz z Wójtem Gminy Piekoszów wręczał nagrody, dyplomy i medale. - Jestem pewien, że wśród was drodzy uczniowie są przyszli przedsiębiorcy - dodał na zakończenie gospodarz gminy Piekoszów.

W ramach projektu wydana została broszura informacyjna na temat „Młodych przedsiębiorców”, która dostępna jest w bibliotece.

Joanna Makuch/Katarzyna Czerwińska

Czytany 914 razy

Realizowane projekty