Wydrukuj tę stronę
18 lipiec 2019 09:13

"Zapisane w pamięci" - po śladach historii gminy Piekoszów

„Zapisane w pamięci” to przedsięwzięcie, którego działania będą skupiać się wokół tematu miejsc pamięci, jakie znajdują się na terenie gminy Piekoszów.

Celem projektu jest zwiększenie aktywnego zaangażowania młodych ludzi z terenu gminy w dbanie o lokalne dziedzictwo historyczne, podniesienie poziomu wiedzy na temat wydarzeń z przeszłości, które miały miejsca na terenie gminy i rozbudzenie wśród nich zainteresowania lokalną historią. Cel ten będziemy realizować poprzez działania jakie zostały zaplanowane w projekcie: wydanie publikacji książkowej o miejscach pamięci, jakie znajdują się na terenie Gminy Piekoszów, aplikacji na telefon, dzięki której mieszkańcy będą mogli odbyć również wirtualną podróż w przeszłość, szlak pieszy i rowerowy, gdzie będą zaznaczone punkty, w których znajdują się obiekty upamiętniające wydarzenia lub bohaterów z przeszłości, tablice wraz z ich opisem.

W projekcie zaplanowano także organizacje i przeprowadzenie gry terenowej śladami miejsc pamięci dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy, stworzenie historycznej gry planszowej oraz rajd śladami miejsc pamięci. Projekt i jego działania skierowany jest do młodzieży ze szkół z terenu gminy. Będą to bezpośredni odbiorcy zadania. Planujemy udział 30 osób. Wśród nich znajdą się także harcerze działający na tym terenie. Młodzi ludzie w ramach przedsięwzięcia, lepszego opracowania i znalezienia materiałów do publikacji odbędą warsztaty z archiwistą, historykiem, który pokaże im jak poszukiwać źródeł informacji na ten temat, o co i w jaki sposób pytać świadków wydarzeń. Do współpracy i pomocy przy projekcie zaprosimy również inne organizacje i instytucje w gminie i regionie: Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie, Klub Seniora, także Instytut Pamięci Narodowej i Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, którego eksperci sprawdzą autentyczność materiałów zebranych do publikacji, pomogą w jej redagowaniu.

Projekt będzie realizowany do października 2020 roku na terenie Gminy Piekoszów.

Czytany 721 razy