26 luty 2019 14:41

Centrum Kultury XXI wieku

W gminie Piekoszów nie brakuje imprez plenerowych. Każde takie wydarzenie wymaga nie tylko odpowiedniej organizacji, ale i sprzętu.

I właśnie w tym temacie udało nam się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej. Projekt realizowany będzie pod nazwą „Centrum Kultury XXI wieku”.

Kompletna scena plenerowa z podestami, balustradami, zadaszeniem i schodami oraz zestaw nagłośnieniowy i oświetleniowy wykorzystywana będzie na najważniejszym imprezach organizowanych przez Bibliotekę Centrum Kultury i gminę Piekoszów. Dzięki temu, organizowane wydarzenia będą przebiegały na wyższym poziomie artystycznym.

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na użytkowanie sceny i sprzętu przez wiele lat, co przy ciągle rozwijającej się w zakresie kultury i rozrywki placówce BCK, spowoduje m.in. oszczędności wynikające z braku konieczności wypożyczania scen czy nagłośnienia oraz pozwoli na bardziej profesjonalne szerzenie działań instytucji i lepszą promocję regionu.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

Czytany 369 razy

Realizowane projekty