LII Sesja Rady Gminy Piekoszów - 27.02.2018 cz.1/2

Data: 2018-02-28 12:07:41

Odsłon: 1593

Ocena: 0/5

Kategoria: Informacje z Samorządu

1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Piekoszów. 4.Sprawozdanie Wójta na temat pracy w okresie między sesjami. 5.Efekty programu naprawczego - informacja.

Realizowane projekty