LI Sesja Rady Gminy Piekoszów - 25.01.2018 cz.2/2

Data: 2018-01-26 10:26:01

Odsłon: 1575

Ocena: 3/5

Kategoria: Informacje z Samorządu

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Piekoszów. 4.Sprawozdanie Wójta na temat pracy w okresie między sesjami. 5.Sprawozdanie z działaln

Realizowane projekty