LI Sesja Rady Gminy Piekoszów - 25.01.2018 cz.1/2

Data: 2018-01-26 08:52:19

Odsłon: 1549

Ocena: 0/5

Kategoria: Informacje z Samorządu

Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Zatwierdzenie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Piekoszów. 4.Sprawozdanie Wójta na temat pracy w okresie między sesjami. 5.Sprawozdanie z działaln

Realizowane projekty